English

Investitii cu perspectiva

Longshield Investment Group este de o societate pe acţiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăţilor de investiţii – F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail – F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern, cu peste 5 milioane de actionari.

Acțiunile Longshield Investment Group sunt admise la tranzacţionare la cota Bursei de Valori Bucuresti, categoria Premium.

Societatea are un portofoliu de instrumente financiare compus din următoarele categorii principale de instrumente financiare: acțiuni, obligațiuni, unități de fond, depozite bancare.

Afla mai multe despre noi

Evolutie pret actiuni SIF4

Data: 12.07.2024

Valorile de mai jos sunt preturile de inchidere din ziua precedenta si au scop informativ, nefiind destinate fundamentarii deciziilor investitionale.

Istoric de tranzactionare si indicatori bursieri Mai departe
Pret inchidere
1,5700 (lei)
Pret minim
1,5350 (lei)
Pret maxim
1,5850 (lei)
Variatie
-0,9500 (%)
Volum total
5.397 (actiuni)
Capitalizare
1.231.892.965,5700 (lei)

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2024, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2023 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 29.02.2024, ora 18, astfel: • pe site-ul societăţii la adresa lo.test; • la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2023, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2023, ora 18, astfel: − pe site-ul societăţii la adresa lo.test; − la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe