English

Obiective investitii

Longshield Investment Group este o societate de investiţii financiare de tip inchis cu o politica de investitii diversificata, care a fost infiintata si functioneaza pe baza de Act constitutiv.

Prin declaratia sa de misiune Longshield Investment Group a fost structurata ca “fond balansat diversificat”.

Longshield Investment Group investeste in instrumente financiare pe:

  • piata primara (actiuni la firme nou infiintate, achizitionarea de obligatiuni nou emise).
  • piata secundara reglementata (actiuni cotate pe piete reglementate de capital sau OTC) sau nereglementata (exemplu vanzari cumparari de actiuni la societati inchise).
  • piata secundara bancara (piata secundara a titlurilor de stat).
  • alte piete permise de cadrul legal aplicabil (titluri de participare la OPCVM, AOPC sau FIA cotate sau necotate, instrumente financiare complexe structurate).

Longshield Investment Group nu investeste in instrumente financiare derivate.

OBIECTIVE PRIORITARE

Obiectivele prioritare ale Longshield Investment Group sunt:

  • Continuarea procesului de restructurare a portofoliului si administrarea eficienta a acestuia astfel incat sa fie asigurata crestere sustenabila pe termen lung.
  • Continuarea procesului investitional, cu accent pe investitiile in Romania si in actiuni cotate.

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2024, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2023 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 29.02.2024, ora 18, astfel: • pe site-ul societăţii la adresa lo.test; • la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2023, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2023, ora 18, astfel: − pe site-ul societăţii la adresa lo.test; − la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe