English

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021:

1Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 202028/29.04.2021
2Prezentarea raportului anual și a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 202024 ore de la aprobarea AGA
3Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare obţinute în trimestrul I al anului 202117.05.2021
4Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare individuale obţinute în semestrul I al anului 202131.08.2021
5Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare obţinute în trimestrul III al anului 202115.11.2021

Evenimentele reprezentând conferințe telefonice și/sau întâlniri cu analiștii și investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare vor fi comunicate ulterior stabilirii acestora, după caz.

Vezi toate stirile